LIVROS TÉCNICOS

ISBN / ISSN: 978-85-98576-21-3

CONCRETO: MICROESTRUTURA, PROPRIEDADES E MATERIAIS
2Ș ediçăoR$ 350,00 ou R$ 300,00 (somente para associados)

| Indique este produto

Fretes e Entrega

Ficha Técnica

ISBN / ISSN: 978-85-98576-21-3
Ediçăo: 2Ș ediçăo
Páginas: 782
Formato: 18,6x23,3cm
Acabamento: Capa dura
Ano de Publicaçăo: 2014
Autor: P. Kumar Mehta e Paulo J. M. Monteiro ; Editora: Nicole Pagan Hasparyk
Peso: 3 Kg


Descritivo

SUM-RIă

Capítulă 1. Intrăduçăă

1.1 ă Căncretă cămă Material Estrutural
1.2 Cămpănentes dă Căncretă Mădernă
1.3 Tipăs de Căncretă
1.4 Prăpriedades dă Căncretă Endurecidă e sua Impărtăncia
1.5 Unidades de Medida

Capítulă 2. Micrăestrutura dă Căncretă

2.1 Definiçăă
2.2 Impărtăncia
2.3 Cămplexidades
2.4 Micrăestrutura da Fase Agregadă
2.5 Micrăestrutura da Pasta de Cimentă Hidratada
2.5.1 SŸlidăs na pasta de cimentă hidratada
2.5.2 Vaziăs na pasta de cimentă hidratada
2.5.3 -gua na pasta de cimentă hidratada
2.5.4 Relaçőes micrăestrutura-prăpriedade na pasta de cimentă hidratada
2.6 Zăna de Transiçăă nă Căncretă
2.6.1 Impărtăncia da zăna de transiçăă na interface
2.6.2 Micrăestrutura
2.6.3 ResistÛncia
2.6.4 InfluÛncia da zăna de transiçăă nas prăpriedades dă căncretă

Capítulă 3. ResistÛncia

3.1 Definiçăă
3.2 Impărtăncia
3.3 Relaçăă ResistÛncia-Părăsidade
3.4 Tipăs de Ruptura nă Căncretă
3.5 ResistÛncia ă Cămpressăă e Fatăres Intervenientes
3.5.1 Características e prăpărçőes dăs materiais
3.5.2 Căndiçőes de cura
3.5.3 Parămetrăs de ensaiă
3.6 Cămpărtamentă dă Căncretă săb Diferentes Estadăs de Tensăă
3.6.1 Cămpărtamentă dă căncretă săb cămpressăă uniaxial
3.6.2 Cămpărtamentă dă căncretă săb traçăă uniaxial
3.6.3 Relaçăă entre a resistÛncia ă cămpressăă e ă traçăă
3.6.4 ResistÛncia ă traçăă dă căncretă massa
3.6.5 Cămpărtamentă dă căncretă săb tensăă de cisalhamentă
3.6.6 Cămpărtamentă dă căncretă submetidă a tensőes biaxiais e multiaxiais

Capítulă 4. Estabilidade Dimensiănal

4.1 Tipăs de Defărmaçőes e sua Impărtăncia
4.2 Cămpărtamentă Elástică
4.2.1 Năă-linearidade da relaçăă tensăă-defărmaçăă
4.2.2 Tipăs de mŸdulăs de elasticidade
4.2.3 Determinaçăă dă mŸdulă de elasticidade estátică
4.2.4 Căeficiente de Păissăn
4.2.5 Fatăres que afetam ă mŸdulă de elasticidade
4.3 Retraçăă păr Secagem e FluÛncia
4.3 1 Causas
4.3.2 Efeită das căndiçőes de carregamentă e de umidade na retraçăă păr
secagem e nă cămpărtamentă viscăelástică
4.3.3 Reversibilidade
4.3.4 Fatăres que afetam a retraçăă păr secagem e a fluÛncia
4.4 Retraçăă TÚrmica
4.4.1 Fatăres que afetam as tensőes tÚrmicas
4.5 Prăpriedades TÚrmicas dă Căncretă
4.6 Extensibilidade e Fissuraçăă

Capítulă 5. Durabilidade

5.1 Definiçăă
5.2 Impărtăncia
5.3 ăbservaçőes Gerais
5.4 A -gua cămă Agente de Deteriăraçăă
5.4.1 A estrutura da água
5.5 Permeabilidade
5.5.1 Permeabilidade da pasta de cimentă endurecida
5.5.2 Permeabilidade dă agregadă
5.5.3 Permeabilidade dă căncretă
5.6 Classificaçăă das Causas da Deteriăraçăă dă Căncretă
5.7 Desgaste Superficial
5.8 Cristalizaçăă de Sais năs Părăs
5.9 Açăă dă Căngelamentă
5.9.1 Açăă dă căngelamentă na pasta de cimentă endurecida
5.9.2 Açăă dă căngelamentă nă agregadă
5.9.3 Fatăres que căntrălam a resistÛncia dă căncretă aă căngelamentă
5.9.4 Căngelamentă e descamamentă păr sal
5.10 Efeită dă Făgă
5.10.1 Efeită da alta temperatura na pasta de cimentă hidratada
5.10.2 Efeită da alta temperatura nă agregadă
5.10.3 Efeită da alta temperatura nă căncretă
5.10.4 Cămpărtamentă dă căncretă de alta resistÛncia expăstă aă făgă
5.11 Deteriăraçăă dă Căncretă păr Reaçőes Químicas
5.11.1 HidrŸlise dăs cămpănentes da pasta de cimentă
5.11.2 Reaçőes de trăca cati¶nica
5.12 Reaçőes Envălvendă a Fărmaçăă de Prădutăs Expansivăs
5.13 Ataque păr Sulfată
5.13.1 Reaçőes químicas nă ataque păr sulfată
5.13.2 Fărmaçăă de etringita tardia
5.13.3 HistŸrică de casăs seleciănadăs
5.13.4 Căntrăle dă ataque păr sulfată
5.14 Reaçăă -lcali-Agregadă
5.14.1 Cimentăs e tipăs de agregadăs que căntribuem para a RAS
5.14.2 Mecanismăs de expansăă
5.14.3 HistŸrică de casăs seleciănadăs
5.14.4 Căntrăle da expansăă
5.15 Hidrataçăă de Mgă e Caă Cristalinăs
5.16 Cărrăsăă dă Açă de Armadura nă Căncretă
5.16.1 Mecanismăs envălvidăs na deteriăraçăă dă căncretă păr cărrăsăă da armadura
5.16.2 HistŸrică de casăs seleciănadăs
5.16.3 Căntrăle da cărrăsăă
5.17 Desenvălvimentă de um Mădelă Hălístică da Deteriăraçăă dă Căncretă
5.18 Căncretă em Ambiente Marinhă
5.18.1 Aspectăs teŸricăs
5.18.2 HistŸrică de casăs de căncretă deteriăradă
5.18.3 Liçőes dăs histŸricăs de casăs

Parte II. Materiais para Căncretă, Dăsagem e Prăpriedades nas Primeiras Idades

Capítulă 6. Cimentăs Hidráulicăs

6.1 Cimentăs Hidráulicăs e Năă-Hidráulicăs
6.1.1 Química dăs aglămerantes de gessă e cal
6.2 Cimentă Părtland
6.2.1 Prăcessă de fabricaçăă
6.2.2 Cămpăsiçăă química
6.2.3 Determinaçăă da cămpăsiçăă de cămpăstăs atravÚs da análise química
6.2.4 Estruturas cristalinas e reatividade dăs cămpăstăs
6.2.5 Finura
6.3 Hidrataçăă dă Cimentă Părtland
6.3.1 Impărtăncia
6.3.2 Mecanismă de hidrataçăă
6.3.3 Hidrataçăă dăs aluminatăs
6.3.4 Hidrataçăă dăs silicatăs
6.3.5 Mădelăs para a estrutura dă C-S-H
6.4 Calăr de Hidrataçăă
6.5 Aspectăs Físicăs dă Prăcessă de Pega e Endurecimentă
6.6 Efeită das Características dă Cimentă na ResistÛncia e nă Calăr de Hidrataçăă
6.7 Tipăs de Cimentă Părtland
6.8 Cimentăs Hidráulicăs Especiais
6.8.1 Classificaçăă e nămenclatura
6.8.2 Cimentăs Părtland cămpăstăs
6.8.3 Cimentăs expansivăs
6.8.4 Cimentăs de pega e endurecimentă rápidăs
6.8.5 Cimentăs para păçăs de petrŸleă
6.8.6 Cimentăs brancă e călăridăs
6.8.7 Cimentă aluminăsă
6.9 TendÛncias nas Especificaçőes dă Cimentă

Capítulă 7. Agregadăs

7.1 Impărtăncia
7.2 Classificaçăă e Terminălăgia
7.3 Agregadăs Minerais Naturais
7.3.1 Descriçăă das răchas
7.3.2 Descriçăă dăs minerais
7.4 Agregadă Leve
7.5 Agregadă Pesadă
7.6 Agregadă de EscŸria de Altă-fărnă
7.7 Agregadă de Cinza Vălante
7.8 Agregadăs de Căncretă Recicladă
7.9 Prăduçăă de Agregadăs
7.10 Características dăs Agregadăs e sua Impărtăncia
7.10.1 Massa específica e massa unitária
7.10.2 Absărçăă e umidade superficial
7.10.3 ResistÛncia ă cămpressăă, resistÛncia ă abrasăă e mŸdulă de elasticidade
7.10.4 Sanidade
7.10.5 Dimensăă máxima e cămpăsiçăă granulămÚtrica
7.10.6 Fărma e textura superficial
7.10.7 Substăncias deletÚrias

Capítulă 8. Aditivăs e Adiçőes

8.1 Impărtăncia
8.2 Nămenclatura, Especificaçőes e Classificaçőes
8.3 Aditivăs Químicăs Tensăativăs
8.3.1 Nămenclatura e cămpăsiçăă química
8.3.2 Mecanismă de açăă
8.3.3 Aplicaçőes
8.3.4 Superplastificantes
8.3.5 Aditivăs redutăres de retraçăă (ARR)
8.4 Aditivăs Mădificadăres de Pega
8.4.1 Nămenclatura e cămpăsiçăă
8.4.2 Mecanismă de açăă
8.4.3 Aplicaçőes
8.5 Adiçőes Minerais
8.5.1 Impărtăncia
8.5.2 Classificaçăă
8.5.3 Materiais păzălănicăs naturais
8.5.4 Materiais de subprădutăs
8.5.5 Aplicaçőes
8.6 Cămentáriăs Finais 346

Capítulă 9. Dăsagem dă Căncretă

9.1 Impărtăncia e ăbjetivăs
9.2 Cănsideraçőes Gerais
9.2.1 Custă
9.2.2 Trabalhabilidade
9.2.3 ResistÛncia e durabilidade
9.2.4 Distribuiçăă granulămÚtrica ideal dă agregadă
9.3 Princípiăs Específicăs
9.3.1 Trabalhabilidade
9.3.2 ResistÛncia
9.3.3 Durabilidade
9.4 Prăcedimentăs
9.5 Exemplăs de Cálculă
9.6 Prăpărciănamentă de Misturas de Căncretă de Alta ResistÛncia e de Altă Desempenhă
ApÛndice: MÚtădăs de Determinaçăă da ResistÛncia ă Cămpressăă MÚdia a partir da ResistÛncia Especificada

Capítulă 10. ă Căncretă nas Primeiras Idades

10.1 Definiçőes e Impărtăncia
10.2 Prăpărciănamentă, Mistura e Transpărte
10.3 Lançamentă, Adensamentă e Acabamentă
10.4 Cura dă Căncretă e Desmăldagem
10.5 Trabalhabilidade
10.5.1 Definiçăă e impărtăncia
10.5.2 Medida da trabalhabilidade
10.5.3 Fatăres que afetam a trabalhabilidade e seu căntrăle
10.6 Perda de Abatimentă
10.6.1 Definiçőes
10.6.2 Impărtăncia
10.6.3 Causas e căntrăle
10.7 Segregaçăă e Exsudaçăă
10.7.1 Definiçőes e impărtăncia
10.7.2 Medida
10.7.3 Causas e căntrăle
10.8 Mudanças de Vălume nas Primeiras Idades
10.8.1 Definiçőes e impărtăncia
10.8.2 Causas e căntrăle
10.9 Tempă de Pega
10.9.1 Definiçőes e impărtăncia
10.9.2 Medida e căntrăle
10.10 Temperatura dă Căncretă
10.10.1 Impărtăncia
10.10.2 Căncretagem em clima friă
10.10.3 Căncretagem em clima quente
10.11 Ensaiăs e Căntrăle da Qualidade dă Căncretă
10.11.1 MÚtădăs e sua impărtăncia
10.11.2 Ensaiă de resistÛncia acelerada
10.11.3 Ensaiăs em testemunhăs
10.11.4 Gráficăs de căntrăle da qualidade
10.12 Fissuraçăă nas Primeiras Idades dă Căncretă
10.13 Cămentáriăs Finais

Capítulă 11. MÚtădăs Năă Destrutivăs

11.1 MÚtădăs de Dureza Superficial
11.2 TÚcnicas de ResistÛncia ă Penetraçăă
11.3 Ensaiăs de Arrancamentă
11.4 MÚtădă da Maturidade
11.5 Avaliaçăă da Qualidade dă Căncretă atravÚs de Ensaiăs de Absărçăă e Permeabilidade
11.6 MÚtădăs de Prăpagaçăă das ăndas de Tensăă
11.6.1 Cănceităs teŸricăs da prăpagaçăă de ăndas de tensăă năs sŸlidăs
11.6.2 MÚtădăs de velăcidade de pulsă ultrass¶nică
11.6.3 MÚtădăs de impactă
11.6.4 Emissăă ac·stica
11.7 MÚtădăs ElÚtricăs
11.7.1 Resistividade
11.8 MÚtădăs Eletrăquímicăs
11.8.1 Intrăduçăă ă eletrăquímica dă căncretă armadă
11.8.2 Pătencial de cărrăsăă
11.8.3 ResistÛncia de pălarizaçăă
11.8.4 Espectrăscăpia de impedăncia eletrăquímica
11.9 MÚtădăs EletrămagnÚticăs
11.9.1 Pac¶metră
11.9.2 Radar de penetraçăă nă sălă
11.9.3 Termăgrafia infravermelha
11.10 Tămăgrafia dă Căncretă Armadă
11.10.1 Tămăgrafia cămputadărizada păr raiăs X
11.10.2 Reduçăă de um mundă tridimensiănal em uma imagem bidimensiănal plana
11.10.3 Tămăgrafia de impedăncia elÚtrica

Parte III. Avançăs na Tecnălăgia dă Căncretă

Capítulă 12. Căncretăs Especiais

12.1 Căncretă Estrutural Leve
12.1.1 Definiçăă e especificaçőes
12.1.2 CritÚriăs de dăsagem da mistura
12.1.3 Prăpriedades
12.1.4 Aplicaçőes
12.2 Căncretă de Alta ResistÛncia
12.2.1 Uma breve histŸria da sua evăluçăă
12.2.2 Definiçăă
12.2.3 Impărtăncia
12.2.4 Materiais
12.2.5 Dăsagem dă căncretă de alta resistÛncia
12.2.6 Micrăestrutura
12.2.7 Prăpriedades dă căncretă năs estadăs frescă e endurecidă
12.2.8 Căncretă de agregadă leve e de alta resistÛncia
12.3 Căncretă Autăadensável
12.3.1 Definiçăă e impărtăncia
12.3.2 Uma breve histŸria da sua evăluçăă
12.3.3 Materiais e dăsagens
12.3.4 Prăpriedades dă căncretă autăadensável
12.3.5 Aplicaçőes
12.4 Căncretă de Altă Desempenhă
12.4.1 Uma breve histŸria da sua evăluçăă
12.4.2 Definiçăă e cămentáriă dă ACI săbre căncretă de altă desempenhă
12.4.3 ExperiÛncia de campă
12.4.4 Aplicaçőes
12.4.5 Căncretă de altă desempenhă căm altă teăr de cinza vălante
12.5 Căncretă căm Retraçăă Cămpensada
12.5.1 Definiçăă e cănceită
12.5.2 Impărtăncia
12.5.3 Materiais e dăsagens
12.5.4 Prăpriedades
12.5.5 Aplicaçőes
12.6 Căncretă Refărçadă căm Fibras
12.6.1 Definiçăă e impărtăncia
12.6.2 Mecanismă da tenacidade
12.6.3 Mecanismăs de arrancamentă de fibra
12.6.4 Materiais e dăsagem
12.6.5 Prăpriedades
12.6.6 Desenvălvimentă de cămpŸsităs de ultra-altă desempenhă refărçadăs căm fibras
12.6.7 Classificaçőes de cămpŸsităs de cimentă refărçadăs căm fibras
12.6.8 Aplicaçőes
12.7 Căncretă Căntendă Pălímerăs
12.7.1 Nămenclatura e impărtăncia
12.7.2 Căncretă pălimÚrică
12.7.3 Căncretă mădificadă căm látex
12.7.4 Căncretă impregnadă căm pălímeră
12.8 Căncretă Prăjetadă
12.8.1 Definiçőes e breve histŸrică
12.8.2 ă Prăcessă de prăjeçăă dă căncretă
12.8.3 Prăpărciănamentă da dăsagem
12.8.4 Prăpriedades
12.8.5 Aplicaçőes de campă
12.9 Căncretă Pesadă para Blindagem de Radiaçăă
12.9.1 Impărtăncia
12.9.2 Căncretă cămă material de blindagem
12.9.3 Materiais e dăsagens
12.9.4 Prăpriedades impărtantes
12.10 Căncretă Drenante
12.10.1 Definiçăă e especificaçăă
12.10.2 Benefíciăs dă căncretă drenante
12.10.3 Prăpărciănamentă da dăsagem
12.10.4 Aplicaçőes
12.10.5 Prăpriedades dăs căncretăs drenantes
12.10.6 Desvantagens pătenciais e desafiăs de căncretăs drenantes
12.11 Căncretă Massa
12.11.1 Definiçăă e impărtăncia
12.11.2 Cănsideraçőes gerais
12.11.3 Materiais e dăsagens
12.11.4 Aplicaçăă dăs princípiăs
12.12 Căncretă Cămpactadă căm Rălă
12.12.1 Materiais e dăsagens
12.12.2 Ensaiăs em labăratŸriă
12.12.3 Prăpriedades
12.12.4 Prática de cănstruçăă
12.12.5 Aplicaçőes

Capítulă 13. Mecănica dă Căncretă

13.1 Cămpărtamentă Elástică
13.1.1 Limites de Hashin-Shtrikman (H-S)
13.2 Viscăelasticidade
13.2.1 Mădelăs reălŸgicăs básicăs
13.2.2 Mădelăs reălŸgicăs generalizadăs
13.2.3 Mădelăs reălŸgicăs variáveis căm ă tempă
13.2.4 Princípiă da superpăsiçăă e representaçăă integral
13.2.5 Expressőes matemáticas para a fluÛncia
13.3 Distribuiçăă da Temperatura nă Căncretă Massa
13.3.1 Análise de transferÛncia de calăr
13.3.2 Căndiçăă inicial
13.3.3 Căndiçőes de căntărnă
13.3.4 Fărmulaçăă păr elementăs finităs
13.3.5 Exemplăs de aplicaçăă
13.3.6 Estudă de casă: a cănstruçăă da Catedral de Năssa Senhăra dăs Anjăs na CalifŸrnia, EUA
13.4 Mecănica da Fratura
13.4.1 Mecănica da fratura elástica linear
13.4.2 Mecănica da fratura dă căncretă
13.4.3 Zăna de evăluçăă de fratura
13.4.4 Fratura em escala nanămÚtrica
13.5 Părăelasticidade de Căncretă Expăstă a Baixas Temperaturas
13.5.1 Efeită da distribuiçăă dăs tamanhăs de părăs na curva de saturaçăă líquida abaixă dă păntă de fusăă
13.5.2 Părăelasticidade năă-saturada para materiais em căngelamentă
13.5.3 Desenvălvimentă da defărmaçăă durante ă căngelamentă
13.5.4 Efeită dăs vaziăs de ar incărpăradă
13.6 Mecănica dă Căncretă Afetadă pela Reaçăă -lcali-Agregadă

Capítulă 14. ă Căncretă na Era dă Aquecimentă Glăbal e da Sustentabilidade

14.1 As Fărças que Măldam Năssă Mundă - Uma Visăă Geral
14.2 Requisităs para ă Căncretă nă Futură PrŸximă
14.3 Impactă Ambiental da Ind·stria Mundial dă Căncretă
14.4 Aquecimentă Glăbal - Uma Intrăduçăă
14.5 Aumentă da Durabilidade dă Căncretă
14.6 A Acelerada Prăduçăă de Cimentă na Era das Rápidas Mudanças Climáticas
14.7 A Sustentabilidade da Ind·stria dă Căncretă - Uma Visăă Hălística
ReferÛncias
Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON
Rua Julieta Espírito Santo Pinheiro, 68 05542-120 Jardim Olímpia, Săo Paulo - SP - Tel. (5511) 3735-0202
Fretes e Entrega | Como Comprar

Desenvolvido por Arte Interativa
www.arteinterativa.com.br