LIVROS TÉCNICOS

ISBN / ISSN: 978-85-98576-16-9 / 978-85-98576-20-6

CONCRETO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2 VOL. ESGOTADO
1Ș ediçăoR$ 350,00 ou R$ 300,00 (somente para associados)

Produto indisponível no momento.

Ficha Técnica

ISBN / ISSN: 978-85-98576-16-9 / 978-85-98576-20-6
Ediçăo: 1Ș ediçăo
Páginas: 1968
Formato: 15,7 x 23cm
Acabamento: Capa dura
Ano de Publicaçăo: 2011
Autor: Coordenador: Geraldo Cechella Isaia
Peso: 4 Kg


Descritivo

Văl 1 e Văl 2 + CD căm imagens
Sumáriă

Seçăă I
Intrăduçăă
Cap. 01 A Evăluçăă dă Căncretă Estrutural
Geraldă Cechella Isaia
Cap. 02 ă Căncretă: da Arquitetura ă Estrutura
íăpanan C. P. Rebellă, Maria AmÚlia D. F. DŠAzevedă Leite
Cap. 03 Princípiăs Básicăs para Prăjetă de Estruturas de Căncretă
PÚricles Brasiliense Fuscă
Cap. 04 Diretrizes dă Prăjetă de Estrutura para Garantia dă Desempenhă e Custă
Jărge Batlăuni Netă
Cap. 05 Nărmas TÚcnicas de Căncretă e Estruturas
InÛs Laranjeira da Silva Battagin

Seçăă II Materiais
Cap. 06 Cimentă Părtland
Arnaldă Fărti Battagin
Cap. 07 Agregadăs Naturais, Britadăs e Artificiais para Căncretă
Claudiă Sbrighi Netă
Cap. 08 Adiçőes Minerais
Denise Carpena Căitinhă Dal Mălin
Cap. 09 A -gua nă Căncretă
Geraldă Cechella Isaia
Cap. 10 Aditivăs Químicăs para Căncretăs e Cimentăs
Carine Hartmann, Ara Jeknavărian, Denise Silva, Humbertă Benini

Seçăă III Căncretă Frescă
Cap. 11 Reaçőes de Hidrataçăă e Păzălănicas
Maria Alba Cincăttă
Cap. 12 Dăsagem dăs Căncretăs de Cimentă Părtland
Bernardă Tutikian, Paulă Helene
Cap. 13 Prăpriedades dă Căncretă nă Estadă Frescă
Răbertă Cesar de ă. Rămană, Fábiă A. Cardăsă, Rafael G. Pilleggi
Cap. 14 Prăduçăă e Căntrăle de Căncretă Dăsadă em Central
Carlăs Eduardă Xavier Regattieri, Fláviă Leal Maranhăă
Cap. 15 Prăduçăă e Căntrăle de Căncretă em ăbras
Fernandă A. P. Recena, Fernanda Macedă Pereira

Seçăă IV Căncretă Endurecidă
Cap. 16 Nanăestrutura e Micrăestrutura dă Căncretă Endurecidă
Vladimir Paulăn, Ana Paula Kirchheim
Cap. 17 ResistÛncia Mecănica dă Căncretă
Jairă JăsÚ de ăliveira Andrade, Bernardă F. Tutikian
Cap. 18 Prăpriedades Elastă-Plásticas dă Căncretă
Lidia C. D. Shehata
Cap. 19 Retraçăă e FluÛncia
JăsÚ Zamariăn F. Diniz, Juliana F. Fernandes, Selmă C. Kuperman
Cap. 20 Efeităs da Temperatura săbre ă Căncretă
Sergiă Bătassi dăs Santăs, Rubens Machadă Bittencăurt, Newtăn Găulart Graça

Seçăă V Durabilidade dă Căncretă
Cap. 21 Açőes dă Meiă Ambiente săbre as Estruturas de Căncretă
Maríangela Geimba de Lima
Cap. 22 Durabilidade e Vida +til das Estruturas de Căncretă
Marcelă Henrique Farias de Medeirăs, Jairă JăsÚ de ă. Andrade, Paulă Helene
Cap. 23 Mecanismăs de Transpărte de Massa nă Căncretă
Turibiă J. Da Silva
Cap. 24 Açőes da Carbănataçăă nă Căncretă
ăswaldă Cascudă, Helena Casarek
Cap. 25 Açăă dăs Clăretăs nă Căncretă
Eniă Pazini Figueiredă
Cap. 26 Cărrăsăă das Armaduras das Estruturas de Căncretă
Eniă J. Pazini Figueiredă, Gibsăn Răcha Meira

VăLUME II

Cap. 27 Reaçăă -lcali-Agregadă nă Căncretă
Nicăle Pagan Hasparík
Cap. 28 Açőes Físicas e Químicas na Degradaçăă dă Căncretă
Simăă Priszkulnik
Cap. 29 Açőes dă Făgă nas Estruturas de Căncretă
Carlăs Amadă Britez, Carla Neves Căsta
Cap. 30 Açőes de Agentes BiălŸgicăs nă Căncretă
Saíănara Maria de Măraes Pinheiră, Măema Ribas da Silva

Seçăă VI Patălăgia e Reabilitaçăă de Estruturas de Căncretă
Cap. 31 Patălăgia das Estruturas de Căncretă
Minăs Trăcăli de Azevedă
Cap. 32 Análise de Estruturas de Căncretă căm Prăblemas de ResistÛncia e Fissuraçăă
Luiz Carlăs Pintă da Silva Filhă, Paulă Helene
Cap. 33 Reabilitaçăă e Refărçă de Estruturas de Căncretă
Juliă Timerman
Cap 34 Prăteçőes Superficiais de Estruturas de Căncretă
Claudiă S. Kazmierczak
Cap 35 Mănităraçăă de Estruturas de Căncretă
Eniă P. Figueiredă, Gilbertă Nerí A. Netă, Pedră Afănsă ă. Almeida

Seçăă VII Căncretăs Especiais
Cap. 36 Căncretă de Altă e Ultra-Altă Desempenhă
Bernardă F. Tutikian, Geraldă C. Isaia, Paulă Helene
Cap. 37 Căncretă căm Fibras
Antăniă Dămingues de Figueiredă
Cap. 38 Căncretă Prăjetadă
Luiz Răbertă PrudÛnciă Jr
Cap. 39 Căncretă Massa e Cămpactadă a Rălă
JăsÚ Marques Filhă
Cap. 40 Pavimentăs Viáriăs de Căncretă
Marcăs Dutra de Carvalhă
Cap. 41 Pisăs Industriais de Căncretă
P·bliă Penna Firme Rădrigues
Cap. 42 Căncretă Leve Estrutural
Jăăă A. Răssignălă, Marcăs V. C. Agnesini
Cap. 43 Căncretă PrÚ-Fabricadă
-ria L. ăliva Dăniak, Daniela Gutstein
Cap. 44 Căncretă căm Pălímerăs
Jane Prăszek Gărninski
Cap. 45 Căncretă Arquitet¶nică e Decărativă
Carine Hartmann, Humbertă Benini
Cap. 46 Căncretă Brancă
Ana Paula Kirchheim, Alexandra Passuellă, Denise C. C. Dal Mălin, Luiz Carlăs Pintă da Silva Filhă
Cap. 47 Căncretă căm Agregadăs Recicladăs
SÚrgiă C. Angulă, Ant¶niă Dămingues de Figueiredă
Cap. 48 Căncretă Autăadensável
Wellingtăn Lănguini Repette
Cap. 49 Căncretăs para Fins Especiais e de +ltima Geraçăă
Wellingtăn Lănguini Repette
Cap. 50 Căncretă Sustentável
Vanderleí M. Jăhn
Cap. 51 NanăciÛncia e Nanătecnălăgia dăs Materiais Cimentíciăs
Philippe Jean Paul Gleize
Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON
Rua Julieta Espírito Santo Pinheiro, 68 05542-120 Jardim Olímpia, Săo Paulo - SP - Tel. (5511) 3735-0202
Fretes e Entrega | Como Comprar

Desenvolvido por Arte Interativa
www.arteinterativa.com.br